Sluiten

WBSO in 2020

Op Prinsjesdag zijn de voorwaarden van de WBSO in 2020 bekendgemaakt. Het subsidiepercentage bedraagt in 2020, net als in 2019, 32% van de S&O-kosten tot € 350.000 (de zogenoemde eerste schijf). Het subsidiepercentage in de tweede schijf (boven € 350.000) bedraagt in 2020, eveneens onveranderd ten opzichte van 2019, 16% van de S&O-kosten. Voor technostarters bedraagt het subsidiepercentage in 2020 in de eerste schijf 40%.

Wat wel is gewijzigd, is de indieningsystematiek van de WBSO. Een eerste belangrijke wijziging is dat voortaan maximaal 4 maal in plaats van 3 maal per kalenderjaar een WBSO-aanvraag mag worden ingediend. Verder verdwijnt vanaf 2020 de 'tussenmaand' bij het aanvragen. Voorheen dienden aanvragen in alle gevallen minimaal één volle kalendermaand vóór de start van de aanvraagperiode te worden ingediend. De uiterste indiendatum voor een aanvraag voor de periode vanaf februari 2020 is daarmee 31 januari 2020 en niet langer 31 december 2019. Een uitzondering daarop is de aanvraagperiode vanaf januari. Hiervoor geldt, vanwege de feestdagen, een uiterste indiendatum van 20 december. Voor de aankomende aanvraagperiode vanaf januari 2020 geldt deze systematiek overigens nog niet en is de uiterste indiendatum 30 november, zoals voorheen.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma: 040 – 235 01 61 of info@prosuma.n