Sluiten

WBSO

Voor wie?

Alle bedrijven in Nederland die zich bezig houden met innovatie, inclusief ZZP’ers

Wanneer aanvragen?

In 2022 is het wederom mogelijk iedere maand WBSO aan te vragen.

Bijdrage:

32% van de totale projectkosten (40% voor starters). Voor projectkosten hoger dan € 350.000 is de bijdrage 16%.

 

Korte samenvatting

Houdt u zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, machines of productieprocessen – voor uzelf of in opdracht van derden – waarvan de technische uitdagingen relatief groot zijn en u er derhalve niet zeker van bent dat de gekozen ontwikkelingsweg zal slagen? Of houdt u zich bezig met de ontwikkeling van programmatuur welke gekarakteriseerd wordt door een vergelijkbare moeilijkheidsgraad? Dan is de kans groot dat u gebruik kunt maken van de WBSO. De WBSO is een fiscale regeling waarmee R&D-werkzaamheden worden gesubsidieerd middels een aanzienlijke vermindering op de te betalen loonheffing. De WBSO-subsidie bedraagt 32% van de totale projectkosten, en zelfs 40% in het geval van starters. Ook zelfstandige ondernemers, die al dan niet in opdracht van derden ten minste 500 uur per jaar ontwikkelingswerkzaamheden verrichten, kunnen gebruik maken van de WBSO. De subsidie wordt in dat geval verstrekt in de vorm van een vaste aftrek, die in 2022 € 13.360 ( € 20.044 voor starters) bedraagt.

De dienstverlening van Prosuma bestaat in de volledige begeleiding van het hele subsidietraject. We stellen voor u de aanvraag op, geven u advies over het inrichten van de administratie, ondersteunen u bij eventuele controles van RVO, en verzorgen voor u de mededeling van de gerealiseerde uren en kosten ná het kalenderjaar waarop een WBSO-beschikking betrekking heeft. Wij werken op basis van een no-cure no-pay principe van 15% van het toegekende subsidiebedrag, verdeeld over twee deelfacturen: een eerste deelfactuur van 7.5% van het subsidiebedrag direct ná toekenning van de subsidie, en een tweede deelfactuur die wordt opgesteld aan de hand van de uiteindelijk gerealiseerde uren en kosten, die immers lager kunnen uitvallen dan oorspronkelijk voorzien. Zo zorgen wij ervoor dat u vrijwel nooit méér betaald dan 15% van de u uiteindelijk toegekomen subsidie, en niet 15% van de u in eerste instantie toegekende subsidie, iets waarin we ons onderscheiden van verreweg de meeste andere subsidieadviesbureaus.

Achtergrond WBSO:

De WBSO is ‘Neerlandsch’ oudste subsidieregeling. Sinds 1994 kunnen innovatieve bedrijven al gebruik maken van de WBSO, en dit is één van de redenen waarom de taal ietwat archaïsch aandoet, aangezien in het kader ervan vaak gesproken wordt over ‘speur en ontwikkelingswerk’ en niet over ‘research en development’. De WBSO is dé regeling waarmee de overheid over de volle breedte van alle sectoren en deelgebieden technische innovatie probeert te stimuleren door de (loon)kosten van R&D-projecten te reduceren. Om in aanmerking te komen voor de WBSO is het niet noodzakelijk dat u zich bezighoudt met ‘rocketscience’, al kan dat uiteraard wel! Ook als u in opdracht een machine bouwt (en waarvoor u betaald wordt), waarvan de technische haalbaarheid evenwel onzeker is, kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de WBSO.

Zowel bij ontwikkelingstrajecten die betrekking hebben op fysieke producten en productieprocessen, als die betrekking hebben op programmatuur, is het centrale criterium om te kwalificeren voor de WBSO dat er sprake moet zijn van de ontwikkeling van een technisch nieuw werkingsprincipe. Dit werkingsprincipe moet nieuw zijn voor de onderneming in kwestie. Het is dus niet van belang of een soortgelijk werkingsprincipe al door andere bedrijven eerder is ontwikkeld of toegepast. Het is echter lang niet altijd eenvoudig om te bepalen of er sprake is van een dergelijk nieuwe technisch werkingsprincipe. Eén van de manieren om hierin een eerste schifting te maken is door te kijken of er een zeker risico aan het project kleeft dat het uiteindelijk niet zal lukken het voor ogen staande product of proces te ontwikkelen. Een dergelijk risico is er een teken van dat het project een zekere minimale mate van technische complexiteit bezit en verder gaat dan louter ‘reguliere engineering’. Een WBSO-project hoeft ook niet te slagen. Ook wanneer een ontwikkelingstraject faalt en het u niet lukt om uiteindelijk het voor ogen staande product of proces te ontwikkelen, kunt u rechtmatig WBSO-subsidie ontvangen. De WBSO is geen subsidie voor het uiteindelijk ontwikkelde product, maar voor het ontwikkelingstraject zelf.

Het kan lastig zijn om te bepalen welke projecten kwalificeren voor de WBSO. Soms lijkt dit te kunnen maar past een project toch niet. Het komt echter ook regelmatig voor dat een project in eerste instantie niet lijkt te kwalificeren omdat het bijvoorbeeld zeer moeilijk is aan te geven wat precies het technisch nieuwe werkingsprincipe is of wat de precieze technische knelpunten zijn. Hierbij kan Prosuma u helpen. Samen bespreken we projecten tot op een technisch zeer gedetailleerd niveau en proberen we tot de kern te komen. Hierdoor kunnen we de exacte technische problemen en oplossingsrichtingen helder afbakenen en formuleren, en tot een goede bepaling komen van welke projecten eventueel voor de WBSO in aanmerking komen en welke niet. Neem gerust contact met ons om geheel vrijblijvend een gesprek aan te vragen waarbij we langs komen om te kijken welke projecten onder te brengen zijn in de WBSO. U kunt dan besluiten om ons de aanvraag op te laten stellen, of besluiten dat niet te doen, in welk geval wij in het geheel geen kosten in rekening zullen brengen.