Sluiten

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

 

Voor wie?

Alle bedrijven in Nederland die zich bezig houden met innovatie, inclusief ZZP’ers

Wanneer aanvragen?

In heel 2024 kan WBSO aangevraagd worden, tot een maximum van 4 keer per jaar.

Bijdrage:

32% van de totale projectkosten (40% voor starters). Voor projectkosten hoger dan € 350.000 is de bijdrage 16%.

Korte samenvatting

Houdt u zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, machines, productieprocessen of programmatuur – voor uzelf of in opdracht van derden – waarbij er sprake is van substantiële technische uitdagingen? Dan is de kans groot dat u gebruik kunt maken van de WBSO. De WBSO is een fiscale regeling waarmee R&D-werkzaamheden worden gesubsidieerd middels een aanzienlijke vermindering op de te betalen loonheffing. De WBSO-subsidie bedraagt 32% van de totale projectkosten, en zelfs 40% in het geval van starters. Ook zelfstandige ondernemers, die al dan niet in opdracht van derden ten minste 500 uur per jaar ontwikkelingswerkzaamheden verrichten, kunnen gebruik maken van de WBSO. De subsidie wordt in dat geval verstrekt in de vorm van een vaste aftrek, die in 2023 € 15.551 ( € 23.332 voor starters) bedroeg. Voor 2024 is deze aftrek nog niet bekend.

De dienstverlening van Prosuma bestaat in de volledige begeleiding van het hele subsidietraject. We stellen voor u de aanvraag op, geven u advies over het inrichten van de administratie, ondersteunen u bij eventuele controles van RVO, en verzorgen voor u de mededeling van de gerealiseerde uren en kosten ná het kalenderjaar waarop een WBSO-beschikking betrekking heeft.