Sluiten

Vroegefasefinanciering (VFF)

Met de vroegefasefinanciering kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen. Hiermee kunnen zij onderzoeken of hun idee (of concept) een kans van slagen heeft op de markt.

Zowel starters als gevestigde bedrijven komen in aanmerking voor de Vroegefasefinanciering. VFF richt zich op drie doelgroepen:

 • mkb-ondernemers (klein en middelgroot);
 • innovatieve starters (< 5 jaar);
 • academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een academisch ziekenhuis).

Voor de mogelijke hoogte van de lening (met een minimum bedrag van € 50.000,- en maximaal € 350.000,-)  klik hier.

De rente bedraagt 4,55% (per 1 januari 2021).

Innovatieve starters kunnen een geldlening ontvangen voor een vroegefasetraject, waarbij 100% van de kosten (minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000) gefinancierd worden.

De belangrijkste voorwaarden voor  innovatieve starters:

 • Ontwikkeling van een technologisch nieuw product;
 • Met de uitvoering van het traject is nog niet gestart voor datum van de aanvraag;
 • De aanvrager moet aantonen dat de geldlening terugbetaald kan worden;
 • Een investeerder wil en kan, aantoonbaar, de vervolgfinanciering verstrekken. 

Bestaande MKB-ondernemers kunnen financiering ontvangen voor een vernieuwingstraject, waarbij 35% - 45% van de kosten gefinancierd kunnen worden met een subsidie ondergrens van € 50.000 en een bovengrens van € 157.500.

De belangrijkste voorwaarden voor MKB ondernemers:

 • Het vernieuwingsfasetraject houdt experimentele ontwikkeling in;
 • Met de uitvoering van het vernieuwingstraject is nog niet gestart voor datum van de aanvraag;
 • Het vernieuwingsfasetraject kan binnen twee jaar worden afgerond;
 • Ondernemers moeten in staat zijn om de geldlening terug te betalen;
 • Ondernemers kunnen de aangevraagde geldlening niet verkrijgen bij anderen;
 • Een investeerder wil en kan, aantoonbaar, de vervolgfinanciering verstrekken.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via info@prosuma.nl of via 040 235 01 61.