Sluiten

Vroegefasefinanciering (VFF)

Met de vroegefasefinanciering kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen. Hiermee kunnen zij onderzoeken of hun idee (of concept) een kans van slagen heeft op de markt.

Doelgroep(en):

 • Ondernemingen - zelfstandigen
 • Ondernemingen - MKB
 • Kennisinstellingen
 • Onderzoekers

Zowel starters als gevestigde bedrijven komen in aanmerking voor de Vroegefasefinanciering. VFF richt zich op drie doelgroepen:

 • mkb-ondernemers (klein en middelgroot);
 • innovatieve starters (< 5 jaar);
 • academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een academisch ziekenhuis).

Voor de mogelijke hoogte van de lening (met een minimum bedrag van € 50.000,- en maximaal € 350.000,-)  klik hier.

De rente bedraagt 4,74% (per 1 oktober 2020).

Innovatieve starters kunnen een geldlening ontvangen voor een vroegefasetraject, waarbij 100% van de kosten (minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000) gefinancierd worden.

De belangrijkste voorwaarden voor  innovatieve starters:

 • Ontwikkeling van een technologisch nieuw product;
 • Met de uitvoering van het traject is nog niet gestart voor datum van de aanvraag;
 • De aanvrager moet aantonen dat de geldlening terugbetaald kan worden;
 • Een investeerder wil en kan, aantoonbaar, de vervolgfinanciering verstrekken. 

Bestaande MKB-ondernemers kunnen financiering ontvangen voor een vernieuwingstraject, waarbij 35% - 45% van de kosten gefinancierd kunnen worden met een subsidie ondergrens van € 50.000 en een bovengrens van € 157.500.

De belangrijkste voorwaarden voor MKB ondernemers:

 • Het vernieuwingsfasetraject houdt experimentele ontwikkeling in;
 • Met de uitvoering van het vernieuwingstraject is nog niet gestart voor datum van de aanvraag;
 • Het vernieuwingsfasetraject kan binnen twee jaar worden afgerond;
 • Ondernemers moeten in staat zijn om de geldlening terug te betalen;
 • Ondernemers kunnen de aangevraagde geldlening niet verkrijgen bij anderen;
 • Een investeerder wil en kan, aantoonbaar, de vervolgfinanciering verstrekken.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via info@prosuma.nl of via 040 235 01 61.