Sluiten

TSE-industriestudies

 

Voor wie?

Bedrijven die een demonstratie- of pilotproject met positieve milieu- of duurzaamheidsaspecten overwegen en een haalbaarheidsstudie willen uitvoeren om structureel in kaart te brengen wat de technische en economische potenties, kansen en risico’s van een dergelijk voor ogen staand demonstratie- of pilotproject zijn.

Wanneer aanvragen?

De regeling staat tot 31 maart 2024 open voor aanvragen en thans (13-9-2023) is er nog ongeveer €2 miljoen budget.

Bijdrage

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten (voor middelgrote bedrijven is dit 60%, voor kleine bedrijven 70%). Op enkele uitzonderingen na is de maximale subsidie per project € 500.000 en is er geen ondergrens.

Toelichting

Demonstratie- en pilotprojecten zijn projecten in de laatste fase van de ontwikkeling van een bepaald product of productieproces waarbij in reële omstandigheden een proef of eerste marktintroductie wordt opgezet met als doel resterende kinderziekten op te sporen en de markt voor te bereiden op grootschaligere introductie. Middels de subsidiemodule TSE Industrie Studies wil de overheid bedrijven helpen bij de beslissing om een voor ogen staand demonstratie- of pilotproject met positieve milieu- of duurzaamheidsaspecten uit te gaan voeren. Een onderneming kan subsidie krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Hierbij worden structureel alle voors en tegens in kaart gebracht door bijvoorbeeld deskonderzoek, vergelijkend marktonderzoek, concurrentieonderzoek, etc., en wordt een rapport opgesteld aan de hand waarvan een beslissing genomen kan worden om het demonstratie- of pilotproject uit te gaan voeren, of dat niet te doen.

Om voor TSE Industrie Studies in aanmerking te komen moet het voor ogen staande demonstratie- of pilotproject positieve milieu- of duurzaamheidsaspecten bezitten op één van de in de regeling genoemde ‘programmalijnen’. Hieronder vallen o.a. sluiting van industriële ketens (circulaire economie), CO2 vrij warmtesysteem, maximale elektrificatie en carbon capture. Tevens is er een programmalijn ‘overige Co2 reducerende technieken’. Vraagt u zich af of uw project kwalificeert? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.