Sluiten

TSE-industrie O&O

 

Voor wie?

Bedrijven die in samenwerkingsverband (met andere bedrijven maar ook kennisinstellingen) nieuwe producten, processen of diensten willen ontwikkelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die het kabinet t.a.v. 2030 heeft gesteld.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kon in 2022 tot 21 mei. Eind december/begin januari zal mogelijk een nieuwe aanvraagperiode voor 2023 worden vastgesteld.

Bijdrage

De subsidie bedraagt 25% tot 50% van de projectkosten (+10 procentpunten voor middelgrote bedrijven, +20 procentpunten voor kleine bedrijven) tot een maximum van € 500.000 subsidie. Er is geen ondergrens.

Toelichting

De subsidieregeling TSE O&O is bedoeld voor relatief kleine projecten met een relatief grote klimaatimpact. Doel van de regeling is innovaties stimuleren die bij kunnen dragen aan het behalen van de doelstelling van het kabinet om in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te hebben verminderd ten opzichte van 1990. Middels de TSE O&O wil de overheid projecten stimuleren waarbij de ontwikkeling nog in zijn kinderschoenen staat of in volle gang is, en zijn demonstratie- en pilotprojecten – waarbij de ontwikkeling van een product of dienst op zijn einde loopt en klaar wordt gestoomd voor marktintroductie – expliciet uitgesloten. Vanwege de breed geformuleerde doelstelling is er van alles mogelijk binnen deze regeling qua ontwikkelingsprojecten, zolang er maar overtuigend kan worden aangetoond dat het te ontwikkelen product, proces of dienst substantieel bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen van 2030 en het dus ook vóór die datum al (breed) uitgerold kan worden. Wij zijn u uiteraard graag van dienst om te kijken of en hoe uw project zou kunnen kwalificeren.