Sluiten

SLIM - subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB

 

De SLIM-regeling (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB) is een subsidieregeling gericht op het leren en ontwikkelen van werkenden in het MKB. Het doel van de regeling is om de leercultuur in het MKB te bevorderen. Concreet komen de volgende initiatieven in aanmerking:

- de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
- het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming;
- het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
- het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De voorwaarden van de regeling variƫren per doelgroep:

- individuele aanvragen van MKB-ondernemingen:
het subsidiepercentage voor deze categorie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten voor kleine ondernemingen en 60% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag is gesteld op € 25.000. In 2022 zal deze regeling worden opengesteld van 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 en van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022. 

- samenwerkingsverbanden met minimaal twee MKB-ondernemingen:
het subsidiepercentage voor deze categorie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000. Alleen relatief grote projecten komen in aanmerking voor dit onderdeel, aangezien het subsidiebedrag minimaal € 125.000 bedraagt. In 2021 zal voor deze categorie kunnen worden ingediend van 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2022. 

- grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector:
het subsidiepercentage voor deze categorie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000. In 2022 zal voor deze categorie kunnen worden ingediend van 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2022.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via info@prosuma.nl of (040) 235 01 61.