Sluiten

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) - voorjaar 2020

Het budget voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaarsronde 2020 is € 2 miljard. Dit is de laatste openstellingsronde voor de SDE+ in zijn huidige vorm. De regeling wordt later dit jaar vervangen door de regeling SDE++ waarbij de nadruk zal liggen op de stimulering van CO2-besparingen. Gezien de aanstaande verbreding van de regeling is de aanstaande openstellingsronde de laatste kans om gebruik te maken van de interessante huidige voorwaarden van de subsidieregeling.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Het subsidiebedrag per opgewekte kWh varieert, afhankelijk van het indieningsmoment en de productiewijze van € 0,07 per kWh, €0,08 per kWh tot € 0,13 per kWh. Voor de categorie Zon-PV geldt overigens een maximum van € 0,085 per opgewekte kWh.

De SDE+ maakt de uitrol van hernieuwbare energie versneld mogelijk. Net als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2020 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals Biomassa, Geothermie Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon.

De voorjaarsronde is geopend van 17 maart tot en met 2 april 2020.

Dus overweegt u om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen? Neem dan direct contact met ons op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 040 - 235 01 61 of via info@prosuma.nl