Sluiten

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)

De Nederlandse overheid subsidieert de productie van duurzame energie door bedrijven en instellingen. Subsidie kan worden aangevraagd voor diverse vormen van duurzame energie opwekking, namelijk: biomassa, geothermie, water, wind op land, zon en wind op zee. Ook de productie van duurzame energie door middel van zonnepanelen valt daarmee onder de regeling.‚Äč

In elke openstellingsronde geldt dat hoe eerder de aanvraag wordt ingediend, hoe lager het subsidiebedrag per kWh is. Anderzijds is de kans op budgetuitputting bij vroege indiening van de aanvraag vele malen geringer waardoor het over het algemeen toch aan te bevelen valt om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen. Het subsidiebedrag per opgewekte kWh varieert, afhankelijk van het indieningsmoment en de productiewijze van € 0,07 per kWh, €0,08 per kWh tot € 0,13 per kWh. Voor de categorie Zon-PV geldt overigens een maximum subsidiebedrag van € 0,085 per opgewekte kWh.

De laatste openstelling voor de SDE+ in zijn huidige vorm is van 17 maart 2020 tot en met 2 april 2020. Later dit jaar zal de SDE+-regeling worden opgevolgd door de SDE++-regeling waarin de nadruk zal liggen op CO2-besparing in plaats van de opwekking van duurzame energie. De details van deze regeling zijn thans nog niet bekend. Wel is reeds bekend dat het budget van de SDE++-regeling in 2020 zal worden gehalveerd in vergelijking met het budget van de SDE+-regeling in 2019. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prosuma via 040 235 01 61 of info@prosuma.nl