Sluiten

SDE++ (Stimulering Duurzame Energietransitie)

Tot het voorjaar van 2020 subsidieerde de Nederlandse overheid de productie van duurzame energie door bedrijven en instellingen middels de subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie). Subsidie kon worden aangevraagd voor diverse vormen van duurzame energie opwekking, namelijk: biomassa, geothermie, water, wind op land, zon en wind op zee. Met ingang van het najaar van 2020 wordt deze subsidieregeling getransformeerd in de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Het doel van de regeling is niet langer om de productie van duurzame energie zo kosteneffectief mogelijk te maximaliseren, maar om de totale CO2-uitstoof zo kosteneffectief mogelijk te minimaliseren. Hoewel de opzet van de regeling grotendeels gelijk blijft, wordt met name het aantal categorieën waarvoor kan worden ingediend, behoorlijk uitgebreid. In 2020 wordt de regeling uitgebreid met de navolgende categorieën:

- Carbon Capture & Storage (CCS)
- Elektrificatie in de industrie (d.m.v. o.a. boilers & warmtepompen)
- Aquathermie (uit oppervlaktewater en afvalvater)
- Warmtebenutting uit champost
- Daglichtkas
- Geothermie voor toepassing in de gebouwde omgeving
- Industriële restwarmte
- Waterstofproductie via elektrolyse

In elke openstellingsronde geldt, net als in de oude regeling, dat hoe eerder de aanvraag wordt ingediend, hoe lager het subsidiebedrag per vermeden ton CO2-uitstoot is. Anderzijds is de kans op budgetuitputting bij vroege indiening van de aanvraag vele malen geringer waardoor het over het algemeen toch aan te bevelen valt om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen. Het subsidiebedrag per vermeden ton CO2 is maximaal € 300 per ton CO2.

De eerste openstelling van deze SDE++-regeling nieuwe stijl is van 29 september 2020 tot en met 22 oktober 2020. De daadwerkelijke subsidieregeling zal vermoedelijk pas later in het voorjaar van 2020 worden gepubliceerd. De definitieve details van de regeling zijn tot op heden dan ook nog niet bekend. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prosuma via 040 235 01 61 of info@prosuma.nl.