Sluiten

SDE++ (Stimulering Duurzame Energietransitie)

Het doel van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is om de totale CO2-uitstoof zo kosteneffectief mogelijk te minimaliseren. Concreet kan het in de huidige regeling (2021) gaan om de navolgende categorieën en subcategorieën:

Hernieuwbare elektriciteit
- Osmose
- Waterkracht
- Wind
- Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)
- Hernieuwbare warmte biomassa
- Compostering champost
- Geothermie (ultra)diep
- Zonthermie

Hernieuwbaar gas
- Hernieuwbaar gas uit biomassa

CO2-arme warmte
- Aquathermie
- Daglichtkas
- Zon-PVT panelen met warmtepomp
- Elektrische boiler
- Geothermie (ondiep)
- Restwarmte
- Industriële warmtepomp

CO2-arme productie
- CO2-afvang en -opslag
- CO2-afvang en -gebruik
- Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
- Waterstof door elektrolyse

Naar verwacht wordt de regeling later in de toekomst verder uitgebreid met nieuwe categorieën.

In elke openstellingsronde geldt dat hoe eerder de aanvraag wordt ingediend, hoe lager het subsidiebedrag per vermeden ton CO2-uitstoot is. Anderzijds is de kans op budgetuitputting bij vroege indiening van de aanvraag vele malen geringer waardoor het in sommige gevallen toch aan te bevelen valt om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen. Het subsidiebedrag per vermeden ton CO2 is maximaal € 300 per ton CO2.

De openstelling van de SDE++-regeling in 2021 is van 5 oktober tot en met 11 november 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prosuma via 040 235 01 61 of info@prosuma.nl.