Sluiten

WBSO & de coronacrisis: aanpassen van lopende S&O-verklaring mogelijk

Voor veel bedrijven heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, waaronder de voorgenomen R&D-projecten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de WBSO-regeling, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met ingang van eind april de mogelijkheid gelanceerd om de periode van reeds afgegeven S&O-verklaringen in te korten, waardoor direct een nieuwe aanvraag kan worden ingediend. Hierdoor zijn (bij goedkeuring) reeds vanaf de eerste dag van de volgende maand de nieuwe / gewijzigde projecten subsidiabel. Zowel de ingekorte als de nieuw ingediende aanvraag, moet minimaal 3 maanden betreffen.

Deze mogelijkheid bestond overigens al voor aanvragen waar nog geen S&O-verklaring voor is afgegeven.

Mochten uw R&D-plannen onvoorzien zijn gewijzigd, dan vernemen wij dat graag zodat we de mogelijkheden van deze flexibilisering van de regels kunnen bespreken. Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via (040) 235 0161 of info@prosuma.nl.