Sluiten

Subsidieregeling Praktijkleren

 

Voor wie?

Erkende leerbedrijven die een praktijkleerplaats aan hebben geboden aan scholieren of studenten.

Wanneer aanvragen?

In de periode van 2 juni t/m 16 september 2022. De subsidie wordt berekend over het aantal weken dat de leerling/student in dienst is geweest, gemaximeerd op 40 weken en tot aan het eventueel behalen van een diploma. Het kan derhalve van belang zijn zo laat mogelijk in het schooljaar in te dienen zodat alle gewerkte weken kunnen worden meegenomen. 

Bijdrage

Tot maximaal € 2.700 bij een tijdsduur van 40 actieve werkweken. Bij een mindere tijdsduur is de bijdrage naar rato minder. Het volledige budget wordt over alle aanvragen verdeeld, wat wil zeggen dat het maximum van € 2.700 bij een tijdsduur van 40 weken lager kan uitvallen.

Toelichting

Middels de subsidieregeling praktijkleren wil de overheid bedrijven ondersteunen die praktijkleerplaatsen aanbieden aan scholieren of studenten waarvan de opleiding voor een groot gedeelte bestaat uit het opdoen van praktijkervaring bij een erkend leerbedrijf, zoals in het bijzonder het geval is bij MBO-BBL opleidingen. Naast deze opleidingsvorm komen ook enkele andere in aanmerking zoals het 3e en 4e leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO, het laatste leerjaar van het VSO, enkele HBO-opleidingen waarbij beroepsuitoefening een verplicht onderdeel is, en ook zijn er mogelijkheden voor promovendi en TOIO’s. Voor MBO-studenten die een opleiding in de derde leerweg volgen zijn er vergelijkbare subsidiemogelijkheden in het kader van de SLIM-regeling (zie aldaar). De belangrijkste voorwaarden van de subsidie zijn:

  • de praktijkleerplaats moet worden aangeboden door een erkend leerbedrijf
  • vereist is een door het bedrijf, de opleiding en student ondertekende praktijkleerovereenkomst
  • vereist is tevens een aanwezigheids- dan wel afwezigheidsadministratie waaruit blijkt welke weken van het schooljaar de leerling of student actief werkzaam is geweest bij het bedrijf

Bijzonderheden 2022:

Er is in 2022, evenals in 2021, weer extra subsidie mogelijk voor BBL-studenten uit de landbouw, horeca of recreatiesector, voor BBL-studenten uit z.g. ‘conjunctuurgevoelige sectoren’ en voor HBO-studenten uit de techniek- of gezondheidssector.

Zie voor meer info:

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/praktijkleren