Sluiten

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkplaatsen te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student alsmede voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of toio (technologisch ontwerper in opleiding).

In het geval van een vmbo of mbo leerling, dient u als erkend leerbedrijf geregistreerd te zijn, terwijl u in de overige gevallen door de betreffende onderwijsinstelling aangemerkt moet zijn als bedrijf dat een goede begeleiding geeft.

De volgende situaties komen voor subsidiƫring in aanmerking:

- VMBO: leer-werktraject in alle sectoren, gericht op startkwalificatie, basis-beroepsgerichte leerweg. Hieronder vallen tevens het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs en entreeopleiding VMBO.

- MBO: praktijkleerovereenkomst in alle sectoren, gericht op een volledig diploma, Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

- HBO: praktijkdeel van duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij.

- Promovendi/toio’s: alle sectoren, onderzoek gericht op promotie dan wel op de titel PDEng.

Subsidiabele kosten:

Werkgevers kunnen in het kader van de subsidieregeling praktijkleren een forfaitaire vergoeding aanvragen voor de gemaakte kosten voor begeleiding van een leerling.

Subsidiebedrag:

Het maximale subsidiebedrag bedraagt  € 2.700 per deelnemer. Het daadwerkelijke subsidiebedrag hangt echter af van het relatieve deel van het schooljaar dat de betreffende leerling of student door de werkgever wordt begeleid en het aantal aanvragen dat wordt ingediend voor de regeling.

Indiening:

Een subsidieaanvraag wordt ingediend na afloop van de begeleiding in het desbetreffende schooljaar.

Maakt uw onderneming in het schooljaar 2021/2022 gebruik van een leerling, deelnemer of student dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidieregeling. 

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma: tel. 040 – 235 01 61 of e-mail naar info@prosuma.nl