Sluiten

OP-Zuid periode 2014 - 2020

De OP-Zuid-regeling voor Zuid-Nederland (de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) is een programma dat met name gericht is op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Deze regeling heeft een viertal specifieke doestellingen gericht op innovatiebevordering en koolstofarme economie:

- Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers tussen de internationale topclusters en tussen nationale en internationale topclusters met een grotere deelname van het MKB daarin.

- Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters.

- Duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd om het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal te benutten

- Het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologie├źn en instrumenten gericht op de gebouwde omgeving.

Het subsidiepercentage is maximaal 35% van de subsidiabele kosten.

Voor meer informatie met betrekking tot openstellingen kunt u contact opnemen met Prosuma: 040 235 01 61 of via e-mail: info@prosuma.nl.