Sluiten

OPZuid

 

Voor wie?

Ondernemingen die in een formeel samenwerkingsverband een ontwikkelings- of demonstatieproject aangaan dat betrekking heeft op één of meerdere van de hieronder genoemde maatschappelijk relevante thema’s, en dat uitgevoerd wordt in, of ten goede komt aan, Zuid-Nederland.

Wanneer aanvragen?

Het tweede aanvraagtijdvak van 2023 loopt van 2 oktober tot en met 17 november.

Bijdrage.

Tot 35% van de kosten tot een maximum van € 1 miljoen subsidie.

Toelichting

Middels OPZuid wordt Europees subsidiegeld verstrekt dat tot doel heeft om regionale kracht te bundelen en in te zetten op maatschappelijke problemen met economische kansen. Hiertoe dient iedere regio eens in de 7 jaar een z.g. “RIS3”-rapport op te stellen waarin een visie wordt gegeven op wat de sterke punten van een regio zijn en hoe die ingezet kunnen worden op de maatschappelijk transities. In 2022 is er een nieuwe RIS3 voor Zuid-Nederland opgesteld waarin 5 maatschappelijke transities worden genoemd die allen verder zijn onderverdeeld in enkele subthemas. 2 keer per jaar wordt de OPZuid regeling opengesteld en wordt er een keuze gemaakt uit deze subthemas waarvoor ingediend kan worden. Voor het laatste tijdvak van 2022 (12 september t/m 4 november) zijn dat de volgende:

  • Gezondheid: behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg; preventie met behulp van ICT, artificial intelligence of life science.
  • Landbouw en voeding: duurzame verwaarding van reststromen; technologieontwikkeling en opschaling van voedselverwerkingsindustrie in het kader van de eiwittransitie; smart farming en precisielandbouw.
  • Energie: duurzame energie opwek, met opslag, conversie en slimme uitwisseling met het net; duurzaam en smart lokaal of regionaal energiesysteem gericht op het op elkaar afstemmen van vraag naar en aanbod van energie.
  • Klimaat: watertekort en droogte landelijk gebied; waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk gebied.
  • Grondstoffen: circulaire bouwsector met een focus op materialen of grondstoffen en bouwmethoden om te komen tot een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050; circulaire maakindustrie en gebruikscyclus met een focus op materialen of grondstoffen en smart industry ten behoeve van grondstoffenreductie.

Van vroege ontwikkeling tot bijna gerede marktintroductie: een breed scala aan typen ontwikkelings- en demonstratieprojecten komt voor deze regeling in aanmerking. Belangrijke eis is dat het project gericht moet zijn op het MKB of hieraan ten goede moet komen. Wij helpen u graag om te kijken of en in welke mate uw project eventueel kwalificeert voor deze regeling.