Sluiten

MRE Stimuleringsfonds

Kan een veelbelovend samenwerkingsinitiatief de economische motor in de regio draaiend houden en versterken?

De Metropoolregio Eindhoven, MRE (voorheen Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, SRE) ondersteunt door de inzet van middelen uit het Stimuleringsfonds projecten die voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Zuidoost-Brabant van belang zijn. 

Tot de MRE behoren de gemeenten Bergeijk, Deurne, Bladel, Eersel, Asten, Someren, Nuenen, Best, Reusel-de Mierden, Geldrop-Mierlo, Helmond, Eindhoven, Cranendonk, gemeente Waalre, Son en Breugel, Heeze-Leende, Gemert-Bakel, Oirschot en Laarbeek.

Ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype.

Voorwaarden

·         Het Stimuleringsfond is bedoeld voor ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten;

·         Er kan subsidie worden aangevraagd voor haalbaarheidsstudies, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of het ontwikkelen van een prototype;

·         Er moeten altijd minimaal twee partijen uit de regio risicodragend participeren in het project;

·         Het project moet vernieuwend zijn;

·         Het project moet zorgen voor een positief effect op de regio Zuidoost Brabant;

·         De aanvragen moeten betrekking hebben op projecten die een aantoonbare economisch toegevoegde waarde leveren op het gebied van:

o    werkgelegenheid,

o    innovatie,

o    versterking van de concurrentiepositie van de regio,

o    verbetering van het vestigingsklimaat, en/of

o    duurzame ontwikkeling van de regio.

Uitgangspunten in het kort

·         Het Stimuleringsfonds onderscheidt ‘Aanjaagprojecten’ (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘Uitvoeringsprojecten’;

·         Aanjaagprojecten kunnen voor maximaal 50% van de totaal subsidiabele kosten steun krijgen, Uitvoeringsprojecten voor maximaal 15%;

·         Voor Aanjaagprojecten geldt een absoluut maximum subsidiebedrag van €50.000,-;

·         De subsidiabele projectkosten mogen voor maximaal 50% bestaan uit eigen ureninzet van de projectpartners. Uren van overheden zijn niet subsidiabel;

·         Het uurtarief voor eigen ureninzet van de projectpartners bedraagt €50,- (m.u.v. kennisinstellingen, hiervoor geldt een hoger tarief).

Neem voor meer informatie contact op met één van de adviseurs van Prosuma via 040 235 01 61 of via info@prosuma.nl.