Sluiten

MIT-Haalbaarheidsprojecten

 

Voor wie?

MKB-bedrijven die een ontwikkelingsproject overwegen en structureel in kaart willen brengen wat de technische en economische potenties, kansen en risico’s van een dergelijke voor ogen staand project zijn, zodat op goede grond een beslissing genomen kan worden om het project wel dan niet uit te gaan voeren.

Wanneer aanvragen?

In 2023 liep het aanvraagtijdvak tot 12 september en is aanvragen dus niet meer mogelijk. In 2024 zal de regeling waarschijnlijk weer worden opengesteld begin april.

Bijdrage:

40% van de totale projectkosten, tot € 20.000 subsidie.

Toelichting

Bevindt u zich in de allereerste fase van een ontwikkelingstraject? Bent u wellicht van plan binnenkort te  starten met een ontwikkeling maar houden onzekerheid wat betreft economische en technologische haalbaarheid u nog tegen? Dan kan een MIT-haalbaarheidsproject uitkomst bieden. Middels de MIT-regeling kunt u subsidie krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Het doel van een dergelijke studie is het gedetailleerd en gestructureerd in kaart brengen van de economische en technische risico’s en kansen van een voor ogen staande ontwikkeling om te bepalen of het project überhaupt rendabel en haalbaar is. Activiteiten die horen bij een haalbaarheidsstudie zijn bijvoorbeeld marktonderzoek, octrooionderzoek, het in kaart brengen van concurrentie en mogelijk bestaande technologische alternatieven e.d. Deze activiteiten mogen door uzelf worden uitgevoerd of u mag hiervoor iemand inhuren. Tevens kan onder de noemer van een MIT-haalbaarheidsproject een deel prototyping plaatsvinden, om zo de technische haalbaarheid en risico’s beter in kaart te brengen. Projecten die worden uitgevoerd binnen de MIT-instrumenten (MIT-haalbaarheidsstudies en MIT-samenwerkingsprojecten) moeten passen in de door het kabinet geformuleerde ‘missies’ van het missiegedreven topsectorenbeleid. Deze missies zijn breed geformuleerd en wij kunnen u helpen bij het bepalen van of en hoe uw project mogelijk onder één van deze missies te vatten is. Uiteraard nemen wij ook graag de gehele subsidieaanvraag voor onze rekeningen, waarbij we u volledig en van begin tot eind ondersteunen in dit traject.