Sluiten

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) subsidieert innovatieve projecten van MKB-bedrijven door middel van een aantal uiteenlopende instrumenten.

Binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) zijn de volgende instrumenten opgenomen: 

- Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.

- Kennisvouchers: een kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Met de voucher kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

- R&D-samenwerking: samen met minstens een andere MKB-onderneming een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie (bij een klein project) is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer. De subsidie (bij een groot project) is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en  maximaal € 175.000 per deelnemer.

- Innovatiemakelaars: alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor innovatiemakelaars. Een TKI huurt een innovatiemakelaar in om mkb-ondernemers managementconsulting te geven. Het advies richt zich op: innovatie van producten, processen of diensten, het verlenen van technologische bijstand, diensten voor het overdragen van technologie. De subsidie voor de diensten van innovatiemakelaar(s) bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 10.000 per mkb-ondernemer per jaar.

- Netwerkactiviteiten: alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten. Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen.

Topsectoren

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die passen binnen een programma of plan van (één) van de negen topsectoren (klik op onderstaande topsector voor meer informatie):

o    Topsector Agri en Food;

o    Topsectoren Chemie en Energie incl. thema Biobased;

o    Topsector Creatieve Industrie;

o    Topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT;

o    Topsector Life Sciences & Health;

o    Topsector Logistiek;

o    Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen;

o    Topsector Water;

Voor een deel van de MKB - instrumenten is in de regio budget beschikbaar. Ondernemers dienen hun aanvraag in binnen de regio waar zij gevestigd zijn. Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als:

·         de aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS);

·         het instrument niet regionaal aangeboden wordt (bijvoorbeeld kennisvouchers);

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via info@prosuma.nl of via 040 235 01 61