Sluiten

MIT R&D-samenwerkingsprojecten

 

Voor wie?

MKB-bedrijven die in samenwerkingsverband een ontwikkelingsproject aangaan met maatschappelijke relevantie en goede economische potentie.

Wanneer aanvragen?

In 2022 is aanvragen niet meer mogelijk. In 2023 zal de regeling waarschijnlijk wederom opengesteld worden in juni.

Bijdrage:

35% van de projectkosten, € 50.000 tot € 350.000 subsidie per project.

Toelichting

Bent u samen met een ander bedrijf of andere bedrijven voornemens een ontwikkelingstraject aan te gaan? Neemt een ieder van deze bedrijven voor eigen rekening en risico deel aan het project waarbij géén van de partners méér dan 70% van de kosten voor zijn rekening neemt? En draagt deze ontwikkeling bij aan de maatschappelijk doelen die het kabinet heeft geformuleerd in de 25 missies van het missiegedreven topsectorenbeleid? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een MIT R&D Samenwerkingsproject.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het belangrijk om aan te tonen dat u project substantieel bijdraagt aan de maatschappelijke doelen zoals die geformuleerd zijn in de z.g. “kennis- en innovatieagenda’s”. De lijst met alle verschillende missies en submissies is te lang om op te noemen maar allen bevinden zich onder één van de volgende thema’s:

  • energietransitie en duurzaamheid
  • landbouw, water en voedsel
  • gezondheid en zorg
  • veiligheid
  • sleuteltechnologieën

Zie voor een volledig overzicht de bijlage bij de regeling: https://www.stimulus.nl/mit-zuid/wp-content/uploads/sites/6/2015/04/Subsidieregeling-MKB-innovatiestimulering-topsectoren-Zuid-Nederland-2021-2025.pdf

Voor deze regeling geldt een tenderprocedure, wat inhoudt dat alleen  de best beoordeelde projecten worden gehonoreerd met subsidie. Wij kunnen u helpen met het onderzoeken of en in welke mate u project op een dergelijke wijze omschreven kan worden, zodat u maximaal kans maakt op subsidie bij een eventuele aanvraag.