Sluiten

MIA (Milieu Investeringsaftrek) \ Vamil

De Nederlandse overheid stimuleert investeringen in apparatuur en toepassingen die het milieu maar beperkt belasten. Als ondernemer kan u tot 45% van de kosten van deze bedrijfsmiddelen extra aftrekken bij het vaststellen van uw fiscale winst. De overheid helpt u zo de fiscale winst te drukken en uw vennootschapsbelasting te verlagen.

Uw netto voordeel met MIA bedraagt maximaal 11,25 %.

Neem tijdig contact met ons op als u investeert in milieu(be)sparende toepassingen voor gebouwen, apparatuur en/of machinepark. In de MIA/Vamil lijst is namelijk een groot aantal bedrijfsmiddelen opgenomen die voor subsidie in aanmerking komen.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende toepassingen zijn:

- Gaswassers, afzuiginstallaties en rookgasreiniginginstallaties

- Ontvettings- en reinigingsinstallaties

- Systemen waarmee CO2 van derden binnen de glastuinbouw kan worden benut

- Systemen met betrekking tot het weren, scheiden, recyclen van (micro)plastics en kunststoffen of om duurzamer te verpakken

- Diverse mogelijkheden voor elektrisch aangedreven voertuigen/machines en transport op waterstof

- Bedrijfsmiddelen met doelvoorschriften (voorheen generieke bedrijfsmiddelen) waarbij de te leveren prestatie richtinggevend is. Hierbij is in de omschrijving geen sprake van een exacte technische omschrijving om meer ruimte te bieden aan innovatie.

De aanvraag voor de MIA/Vamil dient te geschieden binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via 040 235 01 61 of info@prosuma.nl.