Sluiten

LimburgMakers, LimburgLogistiek & LimburgAgrofood

Het subsidieprogramma LimburgToekomstbestendig ondersteunt de ondernemer bij het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijf én van Limburg als regio. Belangrijk daarbij is dat de innovaties niet alleen economische, maar ook maatschappelijke impact hebben. Concreet dient het te gaan om innovaties die 'slim', 'duurzaam' en/of 'gezond' zijn.

De financieringsinstrumenten:

AdviesProject
Een adviesproject is bedoeld ter ondersteuning van een MKB'er bij het toetsen van de haalbaarheid van een innovatief product, proces of ketenontwikkeling. De kosten voor het inschakelen van een extern deskundige worden gesubsidieerd. 

De subsidie voor een adviesproject bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum subsidiebedrag van € 7.500. 

InnovatieProject
Een innovatieproject is bedoeld ter ondersteuning van een MKB'er bij het ontwikkelen van een prototype van een innovatie. De subsidie voor een innovatieproject bedraagt 35% van de projectkosten met een maximum subsidiebedrag van € 50.000.

CollectiefProject
In een collectief project worden individueel of collectief kansen gezocht voor de toekomstige ontwikkeling van de onderneming. Het geldt als een eerste verkenning in het innovatietraject en is vooral gericht op het richting geven aan mogelijkheden. De subsidie bedraagt 75% van de externe kosten met een maximum subsidiebedrag van € 7.500.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via (040) 235 01 61.