Sluiten

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen.

De aanvraagtermijn voor particulieren maar ook gemeenten, provincies en openbare lichamen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak, is binnen 6 maanden na installatie van het apparaat.

Voor zakelijke aanvragers (zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven) gelden andere voorwaarden: u mag pas een verplichting aangaan nadat u de subsidie heeft aangevraagd. Vervolgens neemt u het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.

Voor welke apparaten geldt de ISDE?

1. Warmtepompen: De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1.000 en € 10.000. Enkel apparaten die in bestaande gebouwen worden ge├»nstalleerd zijn subsidiabel. Nieuwbouw waarvan de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018 komt niet in aanmerking.

2. Zonneboilers: De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat. Enkel apparaten die in bestaande gebouwen worden ge├»nstalleerd zijn subsidiabel. Nieuwbouw waarvan de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018 komt niet in aanmerking.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma: 040 – 235 01 61 of via info@prosuma.nl