Sluiten

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van diverse duurzame investeringen. Welke investeringen exact subsidiabel zijn, hangt af van of u als woningeigenaar of als zakelijke gebruiker de aanvraag indient.

Woningeigenaren 
Eigenaren van een koopwoning die tevens hun hoofdverblijf is of in de nabije toekomst zal worden, komen in het kader van de ISDE in aanmerking voor de subsidiƫring van de volgende maatregelen:

- Aansluiting op een warmtenet
- Isolatiemaatregelen
- Aanschaf van een warmtepomp
- Aanschaf van een zonneboiler

De exacte subsidiebedragen hangen af van de genomen maatregelen. De aanvragen voor woningeigenaren dienen uiterlijk 12 maanden na aanvang van de installatie van de maatregelen te worden ingediend.

Zakelijke gebruikers
Zakelijke gebruikers zijn bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE's, overheden en particuliere verhuurders. Zij komen in het kader van de ISDE in aanmerking voor subsidiƫring van de volgende maatregelen:

- Aansluiting op een warmtenet
- Kleinschalige windturbine
- Warmtepomp
- Zonneboiler
- Zonnepanelen

Zakelijke gebruikers mogen pas een verplichting aangaan nadat de subsidie is aangevraagd. Vervolgens heeft u na de verleningsdatum 12 maanden de tijd om de maatregelen te nemen.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma: 040-2350161 of via info@prosuma.nl