Sluiten

HER+

 

Voor wie?

Bedrijven die een demonstratieproject willen uitvoeren die een innovatieve techniek betreft en op grond waarvan een efficiëntere productie van duurzame energie gerealiseerd kan worden. Tevens komen technieken in aanmerking die, meer in het algemeen, kunnen leiden tot CO2-reductie.

Wanneer aanvragen?

In 2022 kon tot 4 oktober worden aangevraagd. Het is de verwachting dat in het 1e kwartaal van 2023 de regeling wederom wordt opengesteld voor aanvragen.

Bijdrage.

Zeer afhankelijk van het type project en de grootte van de onderneming. Percentages lopen uiteen van 25% tot 80%.

Toelichting

Met de HER+ wil de overheid een breed scala van innovaties op het gebied van duurzame energieproductietechnieken alsmede andersoortige CO2 reducerende technieken stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan  zon-PV, osmose, geothermie, daglichtkas, CO2-afvang en opslag, waterstof door elektrolyse, e.d. Met name (hoewel niet uitsluitend) betreft het hier innovaties gericht op het verbeteren van de kostenefficiency van technieken die voor de SDE++ in aanmerking komen.

De overheid steekt veel geld in het subsidiëren van de productie van duurzame energie, met name middels de subsidieregeling SDE++. In het kader van deze regeling wordt ieder jaar door het PBL de kostprijs vastgesteld van verschillende duurzame-energieproductietechnieken (wat kost de opwekking van 1kwh middels zon-PV? Wat kost de opwekking van 1kwh middels windenergie? etc.). Als de actuele marktprijs van energie onder de vastgestelde kostprijs komt te liggen, kunnen ondernemingen middels de SDE++ deze ‘onrendabele’ top als subsidie ontvangen. Hoe lager de berekende kostprijs, hoe minder subsidie de overheid hoeft uit te keren op grond van de SDE++.

Middels de HER+ wil de overheid projecten subsidiëren die bijdragen aan een efficiëntere duurzame-energieproductie waardoor de kostprijs ervan omlaag gaat en daarmee wordt bespaard op uitgaven aan de SDE++. Bij een HER+-aanvraag moet aannemelijk worden gemaakt dat de totaal aangevraagde subsidie minder is dan de kostenbesparing die het uiteindelijk (en vóór 2030) oplevert. Een dergelijke aanvraag vergt dan ook een uitgewerkte businesscase waarbij niet alleen de technische maar waarin ook de economische haalbaarheid en effecten worden aangetoond. Wij begeleiden u graag in dit proces en zijn altijd bereid om langs te komen voor een vrijblijvend gesprek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.