Sluiten

Fiscale Stimuleringsmaatregelen

WBSO

Innovatiebox

EIA/ MIA

Kosten en uitgaven die u  besteedt aan R&D worden voor 32% (of 40% bij een technostarter) gesubsidieerd via de WBSO. U mag uw subsidie in mindering brengen op de door u af te dragen loonheffing en betaalt dus aanzienlijk minder (en soms zelfs géén) loonbelasting.

Maakt u mooie winsten met uw WBSO-project of dankzij een octrooi? Breng deze winst onder in de Innovatiebox en betaal slechts 7% Vpb (vanaf 1 januari 2021 geldt een tarief van 9%).

Investeren in energie- of milieubesparende maatregelen reduceert uw Vpb. U mag tot wel 45% extra aftrek toepassen op uw Vpb (met een netto subsidierendement tot 11,25%).

WBSO - INNOVATIEBOX - EIA - MIA (klik voor meer informatie)