Sluiten

Eurostars

Doel

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en onderdeel van Eureka. Het doel is marktgerichte R&D projecten te financieren, waarin het MKB een belangrijke rol speelt in samenwerking met partners in andere landen.

Eurostars is bedoeld voor MKB-bedrijven die meer dan 10% van hun omzet besteden aan R&D. De subsidie kan worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en processen. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Er moet dus sprake zijn van een samenwerking tussen partijen uit minstens twee Eurostarslanden.

Er doen thans 36 landen mee aan Eurostars: Eurostars landen met nationaal budget zijn: België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

Budget & bijdrage

Het Nederlandse budget is € 19 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over een aantal oproepen.

De subsidiebijdrage kan per deelnemend land verschillen. De bijdrage voor Nederland zijn:

  • 50% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek en worden gemaakt door een onderzoeksorganisatie;
  • 35% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek en worden gemaakt door een ondernemer;
  • 25% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling.

Deze percentages worden verhoogd met tien procentpunten, indien subsidie wordt verstrekt aan een MKB-ondernemer.

De maximale subsidie per project voor alle Nederlandse deelnemers gezamenlijk, bedraagt € 500.000.

 

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via info@prosuma.nl of via 040 235 01 61.