Sluiten

ESF Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond, competent en productief houden van werkenden om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken.
 
ESF Duurzame Inzetbaarheid: een bedrijfsgerichte subsidieregeling in het kader van het Europees Sociaal Fonds. De kosten van een extern adviseur die uw onderneming adviseert op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers met een implementatieplan of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, komen in het kader van deze regeling in aanmerking voor een subsidie van 50% tot een maximum van € 12.500,-.
 
Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:
·         het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
·         het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
·         het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
·         of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. 
 
Prosuma is zeer ervaren met het indienen en begeleiden van aanvragen in het kader van ESF Duurzame Inzetbaarheid. De voorlopig laatste indieningsperiode was in april 2019. Of de regeling in 2020 opnieuw zal worden opengesteld is thans nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prosuma: 040 235 0161.