Sluiten

Energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA) in 2022

De budgetten voor 2022 voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) bedragen respectievelijk € 149 miljoen en € 144 miljoen. Ten opzichte van 2021 is het budget voor de EIA gelijk gebleven en het budget voor de MIA met € 30 miljoen verhoogd.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Het percentage voor EIA zal in 2022, zoals in 2021, 45,5% bedragen.

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) stimuleert ondernemers die milieubesparende maatregelen nemen. Te denken valt aan investeringen in ontvettingsinstallaties, gaswassers, processen waarmee significante hoeveelheden grondstoffen worden bespaard, etc.  

Het percentage voor MIA zal in 2022, afhankelijk van de investering, maximaal 45% bedragen. In 2021 bedroeg het hoogste percentage nog 36%.

Kijk voor meer informatie op www.prosuma.nl/eia of www.prosuma.nl/mia.

Bent u voornemens om te investeren in energie- of milieubesparende technieken? Neem dan contact op met Prosuma via (040) 235 01 61 of via info@prosuma.nl.