Sluiten

Energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA) in 2020

De budgetten voor 2020 voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bedragen respectievelijk € 147 miljoen, € 124 miljoen en € 25 miljoen. Ten opzichte van 2019 is het budget voor de EIA gelijk gebleven, voor de MIA met € 10 miljoen verhoogd en voor VAMIL gelijk gebleven.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Vanaf 2020 komen ook bepaalde investeringen in CO2-besparende maatregelen in aanmerking voor de EIA. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Het percentage voor EIA zal in 2020, zoals in 2019, 45% bedragen.

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) stimuleert ondernemers die milieubesparende maatregelen nemen. Te denken valt aan investeringen in ontvettingsinstallaties, gaswassers, processen waarmee significante hoeveelheden grondstoffen worden bespaard, etc.  

Het percentage voor MIA zal in 2020, afhankelijk van de investering, maximaal 36% bedragen. 

Kijk voor meer informatie op www.prosuma.nl/eia of www.prosuma.nl/mia.

Bent u voornemens om te investeren in energie- of milieubesparende technieken? Neem dan contact op met Prosuma via (040) 235 01 61 of via info@prosuma.nl.