Sluiten

EIA (Energie Investeringsaftrek)

U bent ondernemer in Nederland en wenst te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en/of duurzame energie toepassingen? Dan kunt u naast de afschrijvingskosten ook een deel van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. De overheid helpt uw fiscale winst te drukken en zo uw vennootschapsbelasting te verlagen!

Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen, of waarvan u kan aantonen dat zij voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen, kunnen aangemeld worden via de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA geeft subsidie voor energiebesparende maatregelen in gebouwen, apparatuur of processen, transportmiddelen, of met betrekking tot de toepassing van duurzame energie of het inwinnen van energieadvies. Ook bepaalde investeringen in CO2-besparende maatregelen komen in aanmerking voor de EIA.

Denkt u met name bij nieuwbouw of aanpassingen aan uw bedrijfspand ook aan de EIA?

De extra belastingaftrek waar u in 2022 met de EIA recht op heeft, bedraagt 45,5% van de fiscale winst. Uw netto voordeel met EIA bedraagt in 2022 maximaal 11,38%.

Belangrijke voorwaarde bij aanschaf van bedrijfsmiddelen is echter wel dat u binnen drie maanden na aangaan van de investeringsverplichting (na het geven van de opdracht) uw aanschaf officieel meldt bij de overheid.

Indien u interesse heeft in energiebesparing en bovendien minder vennootschapsbelasting wil betalen, neemt u dan contact met ons op ter bespreking van de concrete mogelijkheden.

Goed om te weten: ook subsidie op advieskosten

Een gedegen onderzoek en advies voor de verbetering van uw energie-efficiƫntie ligt vaak ten grondslag aan de praktisch uitvoering van energiebesparende maatregelen. De EIA subsidieert ook die advieskosten waarbij het advies leidt tot investeringen die op de Energielijst vermeld staan. Hiermee komen ook uw advieskosten in 2022 voor 45% in aanmerking voor EIA-aftrek.

Neem voor meer informatie op het gebied van (nieuw)bouw en EIA-aanvragen contact op met Prosuma via 040 235 01 61 of info@prosuma.nl.