Sluiten

Energiebesparing eigen huis

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen volgens de subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’.

U kunt een beroep doen op deze regeling indien u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Denk hierbij aan spouwmuur-, gevel-, dak-, vloer- of bodemisolatie. Hoogrendementsglas, isolerende deuren en kozijnen met triple glas, energiezuinige ventilatiesystemen, douche met warmteterugwinning en het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

Voor Energiebesparende - en aanvullende energiebesparende maatregelen gelden de volgende subsidiebedragen: 

 • € 5 per m2, voor spouwmuurisolatie: 
 • € 25 per m2, voor gevelisolatie; 
 • € 15 per m2, voor isolatie van het dak in de thermische schil;
 • € 5 per m2, voor isolatie van de zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is;
 • € 5 per m2, voor vloerisolatie;
 • € 4 per m2, voor bodemisolatie, eventueel in combinatie met vloerisolatie;
 • € 35 per m2, voor HR++ glas;
 • € 45 per m2, triple-glas;
 • € 100 per m2, voor het vervangen van een deur in de gevel; 
 • € 45 per m2 glas voor het vervangen van een kozijn;
 • € 800, voor het aanleggen van een ventilatiesysteem per woning / appartement;
 • € 140, voor het aanleggen van een douchepijp wtw;
 • € 300, voor het aanleggen van een douchegoot wtw of douchebak wtw;
 • € 60, voor het waterzijdig inregelen van een verwarmingssysteem;
 • € 100, voor het plaatsen van een energiedisplay of een thermostaat. 

Ook kunt u kiezen voor het ‘zeer energiezuinig pakket’. Dit betreft een samenhangend pakket van maatregelen waarbij u een bonusbedrag ontvangt van € 4.000,-.

Tevens kunt u subsidie ontvangen als u advies inwint. Dit maatwerkadvies geeft inzicht in de huidige energieprestatie, bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en de kosten, baten en terugverdientijd. Deze subsidie ontvangt u alleen in combinatie met de energiebesparende maatregelen.

LET OP: voer de maatregelen pas uit nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend, maar wel binnen 4 maanden na ontvangst van de beschikking!

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Na 2020 zullen isolatiemaatregelen gesubsidieerd worden vanuit de subsidieregeling ISDE die met ingang van 1 januari 2021 zal worden verbreed.

Voor meer informatie over de regeling  kunt u contact opnemen met Prosuma, tel: 040 – 235 01 61