Sluiten

Energiebesparing eigen huis

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen volgens de subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’.

U kunt een beroep doen op deze regeling indien u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Denk hierbij aan spouwmuur-, gevel-, dak-, vloer- of bodemisolatie. Hoogrendementsglas, isolerende deuren en kozijnen met triple glas, energiezuinige ventilatiesystemen, douche met warmteterugwinning en het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

Voor Energiebesparende - en aanvullende energiebesparende maatregelen gelden de volgende subsidiebedragen: 

 • € 5 per m2, voor spouwmuurisolatie: 
 • € 25 per m2, voor gevelisolatie; 
 • € 15 per m2, voor isolatie van het dak in de thermische schil;
 • € 5 per m2, voor isolatie van de zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is;
 • € 5 per m2, voor vloerisolatie;
 • € 4 per m2, voor bodemisolatie, eventueel in combinatie met vloerisolatie;
 • € 35 per m2, voor HR++ glas;
 • € 45 per m2, triple-glas;
 • € 100 per m2, voor het vervangen van een deur in de gevel; 
 • € 45 per m2 glas voor het vervangen van een kozijn;
 • € 800, voor het aanleggen van een ventilatiesysteem per woning / appartement;
 • € 140, voor het aanleggen van een douchepijp wtw;
 • € 300, voor het aanleggen van een douchegoot wtw of douchebak wtw;
 • € 60, voor het waterzijdig inregelen van een verwarmingssysteem;
 • € 100, voor het plaatsen van een energiedisplay of een thermostaat. 

Ook kunt u kiezen voor het ‘zeer energiezuinig pakket’. Dit betreft een samenhangend pakket van maatregelen waarbij u een bonusbedrag ontvangt van € 4.000,-.

Tevens kunt u subsidie ontvangen als u advies inwint. Dit maatwerkadvies geeft inzicht in de huidige energieprestatie, bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en de kosten, baten en terugverdientijd. Deze subsidie ontvangt u alleen in combinatie met de energiebesparende maatregelen.

LET OP: voer de maatregelen pas uit nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend, maar wel binnen 4 maanden na ontvangst van de beschikking!

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020.

Voor meer informatie over de regeling  kunt u contact opnemen met Prosuma, tel: 040 – 235 01 61