Sluiten

Internationale subsidies - DHI-regeling

Door middel van de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) wil de Nederlandse overheid bedrijven ondersteunen in hun plannen om te investeren of te exporteren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Deze ondersteuning bestaat uit de volgende modules:

·         Demonstratieprojecten
Een ondernemingen die, eventueel in een samenwerkingsverband, in één van de doellanden een technologie in de praktijk wil demonstreren kan in aanmerking komen voor het onderdeel demonstratieprojecten. Demonstraties op een beurs of activiteiten enkel en alleen gericht op export komen niet in aanmerking.

·         Haalbaarheidsstudies
Een onderneming die, eventueel in een samenwerkingsverband, een technische of commerciële (financiële) haalbaarheidsstudie wil doen naar een project in één van de doellanden, kan in aanmerking komen voor het onderdeel haalbaarheidsstudies. De haalbaarheidsstudie dient gericht te zijn op het overtuigen van de buitenlandse klant dat een investering in Nederlandse technologie technisch en/of commercieel haalbaar is. 

·         Investeringsvoorbereidingsstudie
Indien u een onderzoek doet naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw geplande investering in één van de doellanden, dan kunt in aanmerking komen voor het onderdeel investeringsvoorbereidingsstudie.

De subsidie in het kader van de DHI-regeling bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000 voor demonstratieprojecten en een maximum van € 100.000 voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies.

DHI staat open voor alle landen, behalve voor het Europese deel van het Koninkrijk Nederland.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma: 040 235 01 61.