Sluiten

Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI+)

 

Voor wie?

Bedrijven die een pilot- of demonstratieproject willen uitvoeren op het gebied van circulaire economie, CO2-reductie of de energietransitie.

Wanneer aanvragen?

In 2022 stond de DEI+ open voor aanvragen vanaf 1 april tot 4 oktober. Het is de verwachting dat de regeling in 2023 voor een vergelijkbare periode wordt opengesteld.

Bijdrage.

Pilotproject: 25% van de totale projectkosten. Demonstratieproject: 35% tot 50% van de extra kosten die worden gemaakt door het investeren in een milieuvriendelijk alternatief t.o.v. het investeren in een ‘reguliere’ installatie. Bijvoorbeeld, een reguliere installatie kost € 100.000 en een milieuvriendelijk alternatief hiervoor kost € 250.000. De DEI+ demonstratieprojectsubsidie kan in dit geval 50% bedragen van het verschil tussen deze bedragen, dwz 50% van € 150.000.

Toelichting

Met de DEI+ wil de overheid de marktintroductie en verspreiding stimuleren van nieuwe grondstofbesparende en met name CO2-reducerende technieken die zich thans in de laatste fase van hun ontwikkeling bevinden. Door deze focus op technieken die het grootste deel van hun ontwikkeling al achter de rug hebben en derhalve binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan CO2-reductie, hoopt de overheid bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen voor CO2-reductie zoals die voor 2030 in het klimaatakkoord zijn opgenomen. Heeft u een milieuvriendelijke installatie ontwikkeld en wilt u deze techniek gaan testen en gebruiken in reële omstandigheden om zo de laatste technische knelpunten te verhelpen? Dan kunt u wellicht DEI+ pilotprojectsubsidie aanvragen. Bent u daarentegen zelf voornemens een milieuvriendelijke installatie aan te schaffen en bent u één van de eerste gebruikers van deze techniek in Nederland? Dan kunt u wellicht DEI+ demonstatieprojectsubsidie aanvragen.

Bent u benieuwd of uw project kwalificeert als een DEI+ pilot- of demonstatieproject? Wij kunnen u (geheel vrijblijvend) helpen bij het beantwoorden van deze vraag. Uiteraard verzorgen wij ook graag de aanvraag waarbij we u het hele traject begeleiden. Neem gerust contact met ons op.