Sluiten

Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI)

Met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kunt u financiering krijgen voor zowel pilotprojecten als voor demonstratieprojecten. In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en doorontwikkelen in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. Het moet hierbij gaan om innovatieve technieken die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies. Dit kan in 2021 door middel van projecten die gericht zijn op:

- aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
- circulaire economie

- CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
- energie-efficiƫntie;
- hernieuwbare energie (incl. ruimtelijke inpassing)
- flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof;

- lokale infrastructuur;
- overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector;

Binnen demonstratieprojecten is het mogelijk om naast kosten voor demonstratie ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op te voeren, maar de omvang daarvan is gelimiteerd en is vooral bedoeld om tijdens de demonstratiefase nog aanvullend zaken te onderzoeken waar men tegenaan loopt. 

De subsidie kan worden aangevraagd door een individuele ondernemer of door een samenwerkingsverband. 

Afhankelijk van de categorie bedraagt het subsidiepercentage tussen de 25% en de 50% van de subsidiabele kosten.

Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag (ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn).

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via (040) 235 01 61.