Sluiten

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als gevolg van de coronacrisis dreigt de bereidheid van het Nederlandse bedrijfsleven om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen significant te dalen. Aangezien dit ook belangrijke economische consequenties heeft, heeft het kabinet besloten om een tijdelijke investeringssubsidie in te voeren die van toepassing zal zijn op investeringen in 2021 en 2022.

De subsidie bedraagt 3% van het investeringsbedrag bij investeringen onder de € 5 miljoen en 2,44% bij investeringen boven de € 5 miljoen. De BIK-regeling zal kunnen worden gecombineerd met de bestaande KIA, MIA en EIA regelingen. De minimale omvang van een aanvraag in het kader van de BIK is € 20.000 met een minimum van € 1.500 per bedrijfsmiddel. Een onderneming kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag indienen tot maximaal drie maanden na het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

Bedrijfsmiddelen waarvoor reeds vóór 1 oktober 2020 opdracht is gegeven, komen niet in aanmerking voor subsidie. De investering dient in 2021 of 2022 volledig te worden betaald en binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik te zijn genomen. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een afdrachtvermindering op de loonheffing.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2021.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via 040 235 0161 of via info@prosuma.nl